na INLIS000000000020809 20211004085411 0010-0718000128 ta 211004 g 0 ind 978-602-6227-21-8 923.5 923.5 ABB l Abba Amri Letjen Anumerta: M.T. Haryono : Pemilik Air Kebaikan yang Cerdas dan Bersahabat / Abba Amri Jakarta : Bee Media Pustaka, 2017 vi, 66 hlm. ; 21 Cm. Biografi Buku ini berisi tentang bbiografi tokoh nasional MT Haryono Glosarium Cet 1. Bibl.: hlm. 66 Indeks 8989/PK/H/VII/2018 8990/PK/H/VII/2018 11557/BS/H/I/2020 19996/PK/H/VIII/2021 19996/PK/H/VIII/2021 8989/PK/H/VII/2018 8990/PK/H/VII/2018 11557/BS/H/I/2020 19996/PK/H/VIII/2021 8989/PK/H/VII/2018 8990/PK/H/VII/2018 11557/BS/H/I/2020