00563 2200205 4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020001500100082001400115084002000129100001600149245003000165260003700195300003100232520005600263600002000319990001800339INLIS00000000002511820210114022937 a0010-0121000026ta210114 g 1 ind  a9796661462 a899.221 3 a899.221 3 TAM a0 aTamar Djaja1 aAdi Teruna /cTamar Djaja aJakarta :bBalai Pustaka,c2008. a62 hlm. :bilus. ;c21 cm. aBerisi Kisah Adi Teruna yang menjalani kehidupannya 4aFiksi Indonesia a606/PK/H/V/09