00590 2200217 4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020002200100082001100122084001700133100001800150245004100168250001100209260003200220300002500252650001000277520006100287990002400348INLIS00000000002550220220404101107 a0010-0422000005ta220404 g d ind  a978-979-168-136-0 a892.72 a892.72 KAH p0 aKahlil Gubran1 aPesan Cinta Rahasia /cKahlil Gibran aCet. 1 aYogyakarta :bNarasi,c2009 aiv, 108 hlm ;c18 cm 4aDrama aBuku ini berisi tentang naskah drama karya Kahlil Gibran a41537/PU/H/III/2022