na INLIS000000000000632 20160101130050 0010-1116000632 ta 161114 0 ABDUL RACHMAN SHALEH PENDIDIKAN AGAMA DAN PEMBANGUNAN WATAK BANGSA : JAKARTA : GRAMEDIA, 2006 9797690032 297.64 297.64 ABD p 394 : Ada ; 21 MUHAMMAD FAMILY AND COMPANIONS BUKU INI MENGUPAS TUNTAS BERBAGAI PERSOALAN TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEDUDUKAN, PERANAN, DAN FUNGSINYA DALAM PEMBANGUANN WATAK BANGSA 36630/PU/B/I/2018 36631/PU/B/I/2018 36630/PU/B/I/2018 36631/PU/B/I/2018 36630/PU/B/I/2018